ג/ 4395

פתוח שטח הבינוי במטולה

מטרת התוכנית


הכנת הרקע החוקי לפתוח שטח הבינוי של מושבה מטולה
וסביבתו הקרובה על ידי התווית כבישים יעוד
שטחים וחלוקתן למגרשים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 04/09/1985
פרסום להפקדה ברשומות 11/02/1985 תאריך פרסום: 11/02/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 920. שנה עברית: התשמה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/11/1984 תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/01/1983
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/1982
קבלת תכנית 02/12/1981

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2737 מתאר מטולה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7818 פתוח שטח הבינוי במטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 פתוח שטח הבינוי במטולה כפיפות