354-0623231

תכנית הרחבת מתחם 4+5 - צפון מזרח ברטעה

מטרת התוכנית


הרחבת היישוב ברטעה בכיוון צפון-מזרח .

עיקרי הוראותיה


א- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ב- קביעת ועדכון התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג- קביעת הוראות וזכויות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בנינים.
ד - קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ה - קביעת הנחיות סביבתיות.
ו- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
ז- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
ח- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


התכנית נמצאת בשכונה הצפון מערבית של היישוב ברטעה וגובלת לתחום השיפוט של הועדה המקומית מנשה אלונה, סביב המתחמים 4+5 שאושרו במסגרת תכנית המתאר של היישוב ברטעה מס' ענ/983 מ/391 שאושרה בשנת 2007 .
מאחר וקיים צורך לתוספת יחידות דיור ליישוב ברטעה עד לשנת היעד 2040 התכנית מציעה הרחבה ליישוב בכיוון צפון ומזרח ומוסיפה 296 יחידות דיור ל-310 יחידות הדיור המאושרות בתחום הקו הכחול של התכנית (סה"כ 606 יח"ד).
התכנית מציעה שטחים נוספים למבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים כולל תכנון מחדש של מערכת התחבורה בשכונה לצורך חלוקת השטח למגרשים ויצירת גישה לכל מגרש .
התכנית מציעה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים כולל טבלת איזון לצורך הסדרת נושא הבעלות בשטח .
במסגרת הכנת התכנית נערך הליך של שיתוף ציבור לצורך בניית מפת בעלויות בשטח וסיכום פתרונות עם התושבים לצורך חלוקת השטח באופן שוויוני .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 35,702.6 מ"ר +11,473 מ"ר +24,229.6 מ"ר ראו בתכתובות קובץ הסבר לחישוב הנתונים.
מגורים (יח"ד) 606 יח"ד +310 יח"ד +296 יח"ד ראו בתכתובות קובץ הסבר לחישוב הנתונים.
מגורים (מ"ר) 93,914.16 מ"ר +60,640 מ"ר +33,274.16 מ"ר ראו בתכתובות קובץ הסבר לחישוב הנתונים.
מסחר (מ"ר) 10,702.96 מ"ר +7,000 מ"ר +3,702.96 מ"ר ראו בתכתובות קובץ הסבר לחישוב הנתונים.
תעסוקה (מ"ר) 6,720 מ"ר +62 מ"ר +6,658 מ"ר ראו בתכתובות קובץ הסבר לחישוב הנתונים.

מקום התוכנית


חלקו הצפון מזרחי של היישוב - ברטעה

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים חוברת-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 1-חתום להפקדה הורדה
מפת בעלויות נסחי טאבו-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 1-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 2-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - תנוחה-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגראמה לשטחי ציבור-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט נספח עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב 1-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב 3-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח מים וביוב 2-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 4-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 3-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 2-חתום להפקדה הורדה
מפת בעלויות נספח בעלויות-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים ביוב-חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה-חתום להפקדה הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדסת הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/08/2022 35 20
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/08/2022 35 20
החלטה בדיון בהתנגדויות 13/06/2022 32 20
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 18/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 32 20
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 18/03/2022 תאריך פרסום בעיתון: 18/03/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2022. עיתון: מעריב הבוקר. 34 20
פרסום להפקדה ברשומות לפי סעיף 106 ב 17/11/2021 תאריך פרסום: 17/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9999. עמוד: 1445. שנה עברית: התשפב . 32 20 צפייה
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 14/11/2021 32 20
פרסום להפקדה בעיתונים 05/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2020. עיתון: מעריב. 24 17
הוגשו התנגדויות 05/06/2020 32 20
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/06/2020 24 17
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2020 24 17
פרסום להפקדה ברשומות 27/05/2020 תאריך פרסום: 27/05/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8882. עמוד: 6193. שנה עברית: התשף . 24 17 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/05/2020 24 17
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/05/2020 24 17
החלטה בדיון בוולק"ח 12/01/2020 16 11
החלטה בדיון בהפקדה 18/02/2019 8 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/11/2018 8 6
קבלת תכנית 05/06/2018 8 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית 354-0516492 מתחם מגורים - צפון כפר ברטעה - בסמ"ה שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 תכנית מתאר מפורטת לברטעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 13/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020063 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020056 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 18/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
664 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/01/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
412 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 02/12/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 18/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 14/11/2021 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/05/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 10/08/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד סאלח הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד תאופיק כבהא הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד תאופיק כבהא הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב זאב נוימן ואבינעם תומר חברת הימנותא בע"מ הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה דוידה חברת חשמל הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה דוידה חברת חשמל הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועין מוחמד כבהא הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועין מוחמד כבהא הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד כבהא מועצה מקומית בסמ"ה הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראיד כבהא מועצה מקומית בסמ"ה הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גאודאת אבו אלמוהנד מחמד סעיד כבהה ואחרים הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד תאופיק כבהה הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד תאופיק כבהה הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פארס גאנם סמיר עבד אלקאדר ואביו הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד פארס גאנם סמיר עבד אלקאדר ואביו הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי כבהה הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי כבהה הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקאב מוחמד ואחמד כבהה חסר תצהיר עו"ד הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עקאב מוחמד ואחמד כבהה חסר תצהיר עו"ד הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אבו אלמוהנד עקאב מחמוד סאלם כבהה הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד אבו אלמוהנד עקאב מחמוד סאלם כבהה הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירן שרוני קק"ל הימנותא בע"מ הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירן שרוני קק"ל הימנותא בע"מ הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקטור פילרסקי רשות מקרקעי ישראל הורדה