תתל/ 135

תתל/ 135- מתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להסדרה ולהקמה של מסופי אוטובוסים ומתקני תשתית הנדרשים לתפעול התחבורה הציבורית ולמתן שירות לנוסעים, לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת הוראות ותנאים לצורך הקמת מתקני תשתית לאוטובוסים.
ב. קביעת ייעודי קרקע ל"מרכז תחבורה", לדרכים ו"לדרך ו/או טיפול נופי".
ג. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למתקני התשתית לאוטובוסים.
ד. קביעת הוראות למזעור הפגיעה בסביבה כתוצאה מביצוע התוכנית.
ה. קביעת תנאים והוראות לקבלת היתרי בניה/הרשאות למבנה דרך.
ו. קביעת מנגנוני גמישות, והתניות לביצוע.
ז. קביעת זכויות בניה קבועות וזמניות.
ח. קביעת הוראות לעניין הפקעת קרקעות לצרכי ציבור.
ט. קביעת הוראות להריסת מבנים.

דברי הסבר


תכנית מס' תתל/ 135 הינה תכנית לתשתית לאומית, שמטרתה הסדרת מרכזי תחבורה ומתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים, שיאפשרו את הרחבת התחבורה הציבורית בישראל ושיפור איכותה, הכל לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית.
התכנית כוללת 6 מתקנים, אשר חלקם מיועדים לשמש כמסופי תחבורה ציבורית הכוללים פעילות נוסעים, וחלקם מיועדים לשמש כחניונים תפעוליים לאוטובוסים בלבד, הכל בהתאם לתכנית האסטרטגית הארצית של משרד התחבורה למתקני תשתית לתפעול תחבורה ציבורית באוטובוסים.

להלן פירוט המתקנים: מרכז תחבורה משולב ברח' התדהר, רעננה; מסוף במזרח אזור תעסוקה פארק אפק בראש העין; מסוף ברמת גן סמוך לאצטדיון וינטר; שני מתקנים במערב יבנה - מתח"מ יבנה, סמוך לתחנת הרכבת וחניון לילה במחלף יבנה; מרכז תחבורה משולב בקרית עקרון, סמוך לבילו סנטר.

המתקנים כוללים, בין היתר, חניות תפעוליות לאוטובוסים, תשתית לטעינת אוטובוסים חשמליים, חדרי מנוחה לנהגים, מבנים טכניים. בנוסף, המתקנים שבהם מתוכננת פעילות נוסעים כוללים גם עמדות לקליטת הנוסעים והורדתם וכן מבנים לשירות הנוסעים.

מקום התוכנית


צפון-מזרח אזור התעשייה ברעננה; מזרח אזור תעסוקה פארק אפק בראש העין; סמוך ממערב לאצטדיון וינטר ברמת גן; סמוך לתחנת הרכבת "יבנה מערב"; מחלף יבנה מערב; צפון-מערב קרית עקרון סמוך לבילו סנטר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות - "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי - "מסוף פארק אפק" הורדה
תנועה נספח תנועה - "מתח"מ יבנה" הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "מתח"מ יבנה" הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "מתח"מ התדהר רעננה" הורדה
תנועה נספח תנועה - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - "מתח"מ יבנה" הורדה
חוות דעת סביבתית חוות דעת סביבתית הורדה
ניקוז נספח ניקוז- "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - "מסוף פארק אפק" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - סקר ניקוז והידרולוגיה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "מסוף פארק אפק" הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - "מתח"מ יבנה" הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
תשתיות נספח תשתיות - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - "מסוף פארק אפק" הורדה
בינוי ופיתוח נספח שילוב עירוני הורדה
תנועה נספח תנועה - "מתח"מ התדהר רעננה" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
ניקוז נספח ניקוז - "מתח"מ התדהר רעננה" הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי- "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
תשתיות נספח תשתיות - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים- "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
תשתיות נספח תשתיות- "מתח"מ יבנה" הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
תנועה נספח תנועה - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - "מסוף וינטר רמת גן" הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי- "מתח"מ יבנה" הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
תשתיות נספח תשתיות - "מסוף פארק אפק" הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים - "מתח"מ יבנה" ו"חניון לילה יבנה מערב" הורדה
תנועה נספח תנועה - "חניון לילה יבנה מערב" הורדה
תשתיות נספח תשתיות - "מתח"מ התדהר רעננה" הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי - "מתח"מ קרית עקרון" הורדה
בינוי ופיתוח נספח בינוי ופיתוח נופי - "מתח"מ התדהר רעננה" הורדה
תנועה נספח תנועה - "מסוף פארק אפק" הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת סקר עצים - "מסוף פארק אפק" הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 20.2.2023 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 09/08/2022 8 12
קבלת תכנית בות"ל 21/07/2020 8 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 18/ 4 תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ה/ 2 מערכת הולכת גז טבעי וקו מים מאזור אשדוד למתקני ההתפלה בפלמחים ושורק כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 101/ א תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21/ 44 קרית עקרון שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021047 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/02/2023
סדר יום הורדה