תתל/ 101/ א

תת"ל 101/א - קו מטרו M1S

מטרת התוכנית


התוויה של חלקו הדרומי של קו מטרו 1M, המבנים והמתקנים המהווים חלק ממנו והנחוצים להקמתו, הפעלתו ותחזוקתו.

עיקרי הוראותיה


התכנית קובעת:
1. שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן שעיקרה בתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו, הקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
2. שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
3. שטח המיועד למרכז תחזוקה ותפעול המטרו (דפו).
4. שטח המיועד לחניון חנה וסע.
5. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המטרו, והמתקנים הדרושים להקמתה, הפעלתה ותחזוקתה.
6. הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
7. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללן הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימות כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
8. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
9. הוראות לעניין הריסת מבנים.

דברי הסבר


התכנית לקו המטרו 1M הדרומי במטרופולין ת"א נועדה לקבוע רצועת מתע"ן תת-קרקעית לרבות מיקום תחנות, רכיבים תפעוליים, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת המטרו.

התכנית היא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מערכת קווי המטרו במטרופולין תל אביב. תכניות אלה יצטרפו לתכניות לרכבת הקלה, ויחד ייצרו מארג של תשתיות תחבורה ציבורית נגישה ואיכותית במטרופולין תל אביב שיתנו מענה לביקושי הנוסעים העתידיים לתחבורה ציבורית במטרופולין תל-אביב, יקשרו את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר ויקצרו משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה ומוקדי עניין במטרופולין. מערכת המטרו בנויה משלושה קווים במסגרת רצף של התכניות הבאות:
תת"ל 101 -1M קו שעובר בציר צפון-דרום, המחבר את הערים הצפוניות, כפר סבא ורעננה, והערים הדרומיות רחובות ולוד, במטרופולין תל-אביב, למרכז העיר תל-אביב. מחולק למקטע צפוני ודרומי.
תת"ל 102 -2 M קו מזרח - מערב, המקשר בין צפון חולון לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן, גבעתיים.
תת"ל 103 -3 M קו טבעתי המספק שירות היקפי לדרום, מזרח וצפון המטרופולין.

תחילתו של הקו M1S, בתכנית זו, בצומת חולון.

התוואי עובר ברשויות הבאות: תל אביב-יפו, חולון, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, גזר, קרית עקרון, ברנר, באר יעקב, רמלה, לוד ועמק לוד. הקו משרת מוקדי ענין מטרופוליניים, כגון בתי חולים: מרכז רפואי שמיר וקפלן ומוסדות חינוך כגון: מכון ויצמן והפקולטה לחקלאות; איזורי תעסוקה מרכזיים; מתחמי פיתוח גדולים כגון: מע"ר בן צבי, צריפין ולוד צפון; ומוקדי התחדשות עירונית בכל הרשויות. אורך התוואי כ- 45 ק"מ והוא כולל 31 תחנות תת קרקעיות.

רצועת המתע"ן בתכנית זו ממוקמת בתת הקרקע, והותוותה ברובה ביעוד של דרך מאושרת שנקבעה בתכניות קודמות. התכנית מאפשרת לתחום את ייעוד הקרקע וההפקעה למפלס תת הקרקע לאחר השלמת ביצוע המטרו ובמקרים מסוימים- גם לפני כן.

התכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, 261(ד) ו- 261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או לבצע עבודות לשם הקמת תשתיות מתאימות בהתאם לתכנית זו בפטור מהיתר- הכל לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין.
אף שהתכנית תאפשר את הקמת המטרו, אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס אליו. בהתאם, תכנית זו יכולה לשמש להפעלת כל קו מטרו אחר.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמ"א 38, גם במקרים בהם תידרש הריסת המבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בתנאים שפורטו בתכנית.

להלן חלוקת גיליונות של תשריט המוצע לפי הרשויות:

תל אביב-יפו: גילינוות 1-2
חולון: גיליונות 1-9
ראשון-לציון: גיליונות 9-16, 25-30
נס-ציונה: גיליונות 15-19
רחובות: גיליונות 19-24
מ.א. גזר: גיליונות 23-24
זמורה: גיליון 24
שורקות: גיליון 24
מצפה אפק: גיליונות 29-34
רמלה: גיליונות 34-38
לוד: גיליונות 38-43
שדות דן: גיליון 43

מקום התוכנית


גזע מרכזי - התוואי מתחיל בצומת חולון ועובר ברחובות המעפילים, אילת, מנחם בגין ואזור ח/500.
זרוע מערבית - המקטע מתחיל בנקודת הפיצול מצפון לדרך בן צבי בראשל"צ, חוצה את כביש 4 וממשיך ברח' ז'בוטינסקי ולאורך רחוב הרצל (כביש 412), עובר במחלף ראשונים, ממשיך לנס ציונה על בסיס רחוב ויצמן ולרחובות על בסיס רחוב הרצל עד לתחנת קצה סמוך לבי"ח קפלן בכביש 40.
זרוע מזרחית - המקטע מתחיל מנקודת הפיצול ועובר על בסיס רחובות שד' הציונות, פרימן והרצוג בראשל"צ, עד מרכז רפואי שמיר וממשיך דרומה על בסיס רחוב עתידי נעמי שמר בתחום צריפין ובאר יעקב. בעיר רמלה ממשיך התוואי מזרחה ועובר על בסיס רחובות יוספטל, בר אילן ותל חי. בעיר לוד עובר התוואי על בסיס שד' ירושלים, רח' הרצל, רח' אבא הלל סילבר ורח' המחקר ומסתיים ליד תחנת רכבת ישראל לוד-גני אביב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק א' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ד' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ג' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע - חלק ב' הורדה
מסמכים חתומים
בינוי חוברת מבני דרך - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז לדפו - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז דוח תכנון ניקוז וסקירה הידרולוגית - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות גבול התכנית על רקע תכניות מחוזיות - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תוואי מסילה נספח מסילה - מחייב רק לענין קביעת עומק ה"מפלס העליון" לפני גמר הקמת המטרו. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשריט התכנית מפתח גיליונות - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה מסמך מילולי. מסמך מלא כולל איורים יוגש למוסד התכנון בעותק קשיח. - חתום לאישור ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה מסמך מילולי. מסמך מלא כולל איורים יוגש למוסד התכנון בעותק קשיח. - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי למתחם הדפו - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי לחניון חנה וסע - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך - חתום לאישור ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה מסמך מילולי. מסמך מלא כולל איורים יוגש למוסד התכנון בעותק קשיח.-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח מסילה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות גבול התכנית על רקע תכניות מחוזיות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים - טבלאות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז לדפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז דוח תכנון ניקוז וסקירה הידרולוגית-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי למתחם הדפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי לחניון חנה וסע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים חתום להפקדה הורדה
דברי הסבר דברי הסבר בערבית הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק ה'' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים נספח מסילה - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים תסקיר הורדה
נספחים מאושרים שילוב עירוני הורדה
נספחים מאושרים נספח עצים הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר מחוזי הורדה
נספחים מאושרים נספח בינוי הורדה
נספחים מאושרים מפתח גיליונות הורדה
נספחים מאושרים דיפו-נספח ניקוז הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 31 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 27.10.2020-29.10.2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 11.10.2020-15.10.2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מענה נתע להתנגדויות בדיונים בסעיף 106ב' 10.8.21, 12.8.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות 3.11.20-8.11.20 מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 2020 הורדה
מסמכי התנגדות השגות לפי סעיף 106 ב הורדה
חומרים נלווים לישיבות 1.11.20-3.11.20 מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נת"ע להתנגדויות בדיונים אוגוסט - ספטמבר 2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 20.10.2020-22.10.2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 18.10.2020 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 33 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 38 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 34 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 36 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 29 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 37 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 39 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 41 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 42 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 23 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 35 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 5 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 10 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 16 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 4 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 8 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 12 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 14 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 43 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 6 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 9 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 7 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 11 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 17 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 18 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 15 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 1 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 19 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 13 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 27 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 30 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 20 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 22 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 24 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 21 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 25 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 26 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 28 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 32 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 40 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לימליאת הות"ל בתאריך ה-26.02.20 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 1 מתוך 3 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל בתאריך ה-26.02.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות א – דוח חוקרת תתל _101א_תתל_103_פרק 1 - תקציר הדו"ח וסוגיות כלליות. הורדה
חומרים נלווים לישיבות ב – דו"ח חוקרת תת"ל 103 סוגיות פרטניות_ פרק 2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות ג – דו"ח חוקרת תת"ל 101/ א סוגיות פרטניות _ פרק 3. הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 25.10.2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות מענה נתע להתנגדויות בדיונים 22.10.2020 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 2 מתוך 3 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 2 מתוך 3 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 1 מתוך 3 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 3 מתוך 3 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 3 מתוך 3 הורדה
תכתובת
תכתובות רקע, מטרות ועקרונות התכנון בתכניות המטרו הורדה
תכתובות דוח חוקרת לפי סעיף 106/ ב הורדה
תכתובות דוח חוקרת משלים - השגת חברת סישם ישראל בע"מ הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/07/2022 81 64
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/07/2022 81 64
פרסום לאישור ברשומות 11/07/2022 תאריך פרסום: 11/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10659. עמוד: 9882. שנה עברית: התשפב . 81 64 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 02/06/2022 81 64
המלצה לממשלה לאישור תכנית 20/12/2021 43 38
פרסום להפקדה ברשומות לפי סעיף 106 ב 25/07/2021 תאריך פרסום: 25/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9773. עמוד: 9870. שנה עברית: התשפא . 43 38 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 24/06/2021 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: גלובס. 43 38
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 24/06/2021 תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2021. עיתון: גלובס. 81 64
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 15/06/2021 43 38
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 26/04/2021 43 38
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 22/07/2020 תאריך פרסום: 22/07/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8996. עמוד: 7368. שנה עברית: התשף . 43 38 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 12/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2020. עיתון: עיתון יומי א. 43 38
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 26/02/2020 26 24
התכנית פורסמה להערות והשגות 26/02/2020 26 24
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 12/02/2020 26 24
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 12/11/2019 22 22
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 10/09/2019 43 38
קבלת תכנית בות"ל 13/12/2018 22 22

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 71/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק"- מקטע דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 72/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום" ושלוחה דרומית של "הקו האדום" שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 72/ ב רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 505-1146851 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית תמל/ 1095/ א תת"ל 101/א - קו מטרו M1S ללא שינוי
תוכנית 505-0464347 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית תתל/ 101/ ב תת"ל 101/א - קו מטרו M1S שינוי
תוכנית תמא/ 70/ א תת"ל 101/א - קו מטרו M1S שינוי
תוכנית 406-1112754 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 406-0768135 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 413-0595314 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 505-0858258 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 407-0740324 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 505-0978825 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 415-0888719 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 505-0963314 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית תתל/ 135 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 415-0882423 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 455-0595330 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות
תוכנית 415-0838573 תת"ל 101/א - קו מטרו M1S כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021019 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021052 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 14/09/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021047 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 12/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021046 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018030 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018025 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 03/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018022 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 01/11/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018020 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 29/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 27/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 25/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018021 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 22/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018023 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018017 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 18/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018015 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018016 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 11/10/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018012 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018008 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 03/09/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018005 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 16/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 12/08/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
892 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
892 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 27/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019029 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/02/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 04/06/2020 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 15/06/2021 הורדה
נוסח פרסום חתום 18/06/2020 הורדה
פרסום נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) -עלול להפגע מקבלת התנגדות 14/06/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 13/09/2020 הורדה