ג/ במ/ 60

הר-צפיה - מטולה

מטרת התוכנית


התווית כבישים, חלוקה למגרשי מגורים מיוחדים,
לתיירות לשטחי צבור ומסחר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 401 יח"ד +401 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/10/1991 תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1991. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1991. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/1991. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/1991. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 15/08/1991
פרסום לאישור ברשומות 15/08/1991 תאריך פרסום: 15/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3912. עמוד: 3383. שנה עברית: התשנא . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/07/1991
החלטה בדיון באישור תכנית 17/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/1991 תאריך פרסום: 30/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3883. עמוד: 2643. שנה עברית: התשנא . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה 14/01/1991
פרסום להפקדה בעיתונים 14/01/1991 תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1991.
קבלת תכנית 07/01/1991

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2737 מתאר מטולה שינוי
תוכנית ג/ 5913 אזור שטח מלאכה ותעשייה זעירה - (גניזה) שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 8260 הר-צפיה - מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 הר-צפיה - מטולה כפיפות