251-0983866

שכונת מגורים צפון מערבית אלעוזייר - מתחם ע-8

מטרת התוכנית


תכנון מפורט לשטח למגורים במתחם ע-8 המאושר בתוכנית המתאר והרחבתו.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי יעוד מחקלאות למגורים ב',למגורים ומסחר ולשצ"פ.
2.שינוי יעוד ממגורים ומסחר לדרך.
3. שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך, שצ"פ ומגורים ב'.
4.קביעת זכויות בנייה, קווי בניין והוראות.

דברי הסבר


תכנית זו מציעה תכנון מפורט לשכונת מגורים חדשה ביישוב עוזיר במתחם מס' ע-8 לפי תכנית המתאר המאושרת ג/13725.
התכנית כוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בצירוף טבלת איזון כחוק.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 300 יח"ד +235 יח"ד +65 יח"ד 4 יח"ד לדונם
מגורים (מ"ר) 67,620 מ"ר +47,585.7 מ"ר +20,034.3 מ"ר לפי 90% עיקרי
מסחר (מ"ר) 1,773 מ"ר +1,267 מ"ר +506 מ"ר מסחר לפי 30%

מקום התוכנית


צפון מערב הישוב ליד בי"ס יסודי עוזיר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה הורדה
אדריכלות נספח צל לתכנית הורדה
בינוי הורדה
ניקוז הורדה
ביוב הורדה
תנועה הורדה
תנועה חתכי אורך הורדה
ביוב הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 24/07/2022 11 9
החלטה בדיון בהפקדה 01/11/2021 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/07/2021 3 3
קבלת תכנית 20/06/2021 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13725 תכנית מתאר עוזייר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
437 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 13/12/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה