ג/ 5383

שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח למגורים והזזת תואי דרך מס' 8 .

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: ג'ש(גוש חלב)

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/08/1990 תאריך פרסום: 05/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3788. עמוד: 3537. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/07/1990 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1990.
קבלת תכנית 12/06/1985

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב שינוי
תוכנית מנ/ מק/ 3611 שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 16923 שינוי יעוד למגורים ושינוי תוואי דרך מס' 8 גוש חלב כפיפות צפייה