ג/ 5594

יעוד מגורים וחלוקה למגרשים

מטרת התוכנית


יעוד מגורים וחלוקה למגרשים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עין קניא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/12/1989 תאריך פרסום: 17/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3724. עמוד: 1. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/10/1989 תאריך פרסום בעיתון: 30/10/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית 07/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות 05/07/1987 תאריך פרסום: 05/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3465. עמוד: 1986. שנה עברית: התשמז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/05/1987 תאריך פרסום בעיתון: 06/05/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/11/1986
החלטה בדיון בהפקדה 31/03/1986
קבלת תכנית 10/02/1986

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 349 שכון עולים בחסכון -עפולה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 יעוד מגורים וחלוקה למגרשים שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 יעוד מגורים וחלוקה למגרשים החלפה