ג/ 5912

מרכז מזרח ודרום

מטרת התוכנית


פיתוח חלקה המזרחי והדרומי של מטולה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/07/1989 תאריך פרסום: 14/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 5679. עמוד: 3656. שנה עברית: התשמט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/06/1989 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית 03/08/1988
פרסום להפקדה ברשומות 07/03/1988 תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3534. עמוד: 1135. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/01/1988 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 21/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/09/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 21/09/1987
החלטה בדיון בהפקדה 01/07/1987
קבלת תכנית 18/12/1986

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 2737 מתאר מטולה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10576 מרכז מזרח ודרום שינוי
תוכנית ג/ 8763 מרכז מזרח ודרום פירוט צפייה
תוכנית ג/ 18210 מרכז מזרח ודרום כפיפות