ג/ 8763

תחנת תדלוק - מטולה.

מטרת התוכנית


הקמת ופיתוח של תחנת תידלוק מדרגה ג', עפ"י תמ"א, 18
הכוללת שירותים להחזקת רכב מסעדה ומשרדים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון מאושר הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/02/1997 תאריך פרסום: 23/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4494. עמוד: 2295. שנה עברית: התשנז . צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/01/1997
החלטה בדיון באישור תכנית 11/11/1996
פרסום להפקדה ברשומות 14/07/1996 תאריך פרסום: 14/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4427. עמוד: 4109. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/06/1996 תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/04/1996
החלטה בדיון בהפקדה 26/04/1995
קבלת תכנית 23/01/1995

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5912 מרכז מזרח ודרום פירוט צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה פירוט צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19019 תחנת תדלוק - מטולה. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19716 תחנת תדלוק - מטולה. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13121 תחנת תדלוק - מטולה. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18210 תחנת תדלוק - מטולה. כפיפות