ג/ 13121

דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה

מטרת התוכנית


סלילת דרך אזורית, שמטרותיה: שיפור תוואי ומתן קשר ונגישות לישובים, למערכות תשתית (קיימות/מתוכננות) ולשטחים חקלאיים לאורך התוואי.
שינוי יעודי קרקע קיימים לדרך.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


צומת כפר יובל - מטולה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 25/12/2007
הוגשו התנגדויות 24/12/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות 08/11/2006 תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 459. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/10/2006 תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/09/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית 30/05/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה 23/06/2004
קבלת תכנית 13/05/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 10472 קיבוץ כפר גלעדי - מתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 2448 מחצבות שיש, כפר גלעדי שינוי צפייה
תוכנית ג/ 398 שמורות טבע שונות -גליל עליון שינוי
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8763 תחנת תדלוק - מטולה. שינוי צפייה
תוכנית משצ/ 10 תכנית מס' משצ/10 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 18210 דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה כפיפות
תוכנית ג/ 15937 דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007041 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 25/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
300 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 30/05/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
493 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 04/07/2005
פרוטוקול הורדה
208 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/03/2005
פרוטוקול הורדה
2004003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל 23/06/2004
פרוטוקול הורדה
2003002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל 22/01/2003
פרוטוקול הורדה
2003001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל 01/01/2003
פרוטוקול הורדה
2002002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לדרכים ומסילות ברזל 19/06/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי אשכולי
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהר זכאי רשות הטבע והגנים , עתיקות מגידו
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורון, עו"ד טישמן
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלדד שוהם הועדה המקומית לתכנון,גליל עליון