ג/ 15937

כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים

מטרת התוכנית


א. רה תכנון כפר גלעדי בהתאמה לשינויים החברתיים והארגוניים המתרחשים בו.
ב. הקמת שכונת מגורים חדשה בת 82 יח"ד.
ג. יעוד שטח: למבני ציבור , מרכז אזרחי תעסוקה ותירות,
ד. התוית מערכת דרכים והתקשרות למערכת הדרכים הקימת.
ה. חלוקת שטח: המגורים ב "מחנה" למתחמי תכנון כבסיס לחלוקה למגרשים.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד קרקע קימיים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
ב. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה למתן היתרי בניה.
ד. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מעודכן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/04/2016 תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 30/03/2016 תאריך פרסום: 30/03/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7237. עמוד: 4750. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/12/2009
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/12/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית 22/12/2008
לא הוגשו התנגדויות 20/08/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות 10/07/2008 תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3913. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 20/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 10/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה 15/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/12/2005
קבלת תכנית 24/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10472 קיבוץ כפר גלעדי - מתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13121 דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 7608 אתר הנצחה, תל חי שינוי צפייה
תוכנית מש"צ/ 10 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 253-0474189 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0268276 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0242727 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0699223 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0691618 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0832535 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים שינוי
תוכנית 253-0661520 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים החלפה
תוכנית 253-0564997 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים החלפה
תוכנית 253-0760900 כפר גלעדי- הרחבה קהילתית וחלוקה למתחמים החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/09/2009
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 21/07/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית 26/05/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 22/12/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 16/07/2007
פרוטוקול הורדה
2006009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 15/05/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 01/11/2009 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 01/11/2009 הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על אישור תכנית 21/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/12/2009 הורדה