תתל/ 49

דרך מס' 85 מצומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבה, שדרוג ומחלוף של דרך מס' 85 בקטע צומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד.

עיקרי הוראותיה


2.2.1 שינוי ייעוד משטח חקלאי לדרך וקביעת דרכים לביטול.
2.2.2 קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ומבניה, לרבות פיתוח ושיקום נופי.
2.2.3 קביעת אמצעים למזעור הפגיעה בסביבה.
2.2.4 הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות, על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית.
2.2.5 קביעת הנחיות להגשת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע והגדרת תכולתם.
2.2.6 קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
2.2.7 קביעת שטחים זמניים לשטחי התארגנות ומחנות קבלן ועודפי עפר והנחיות לשיקום השטחים לאחר פינויים.

דברי הסבר


תת"ל 49 הינה תוכנית מפורטת לשדרוג דרך מס' 85 כדרך ראשית, דו מסלולית דו נתיבית באורך של כ- 15 ק"מ מצומת כרמיאל (מזרח) ועד מחלף נחל עמוד. חלקו מאופיין בעמק עם כרמי זיתים ותיקים מהגדולים בארץ.

השדרוג יביא לשיפור הבטיחות על ידי הרחבת הדרך, שיפור רדיוסים והקמת מחלפים ו/או מפרידנים במקום צמתים בכניסות ליישובים ובחיבורים לדרכים אזוריות.
התכנון כולל טיפול ושימור הנוף הקיים ומאפייני הסביבה הקיימת, שיקום נופי, הסדרת נחלים, ניקוז ומעברים לבעלי חיים והבטחת נגישות לשטחים חקלאיים.

מקום התוכנית


דרך מס' 85 בקטע שבין צומת כרמיאל מזרח לבין מחלף נחל עמוד

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
אדריכלות גשרים ומבנים, השתלבות נופית - חתום לאישור ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תשריט מצב מאושר ארצי ומחוזי- גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תשריט מצב מאושר ארצי ומחוזי- גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי - גיליון 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי - גיליון 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי גיליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי גיליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - חתום לאישור ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 5-6 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 3-4 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 7-8 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 7-8 - חתום לאישור ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 5-6 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אקוסטיקה תכנית אקוסטיקה - גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
אקוסטיקה תכנית אקוסטיקה - גיליונות 1-2 - חתום לאישור ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים, השתלבות נופית - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים, השתלבות נופית - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים, השתלבות נופית - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע - חתום לאישור ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים , השתלבות נופית - גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים , השתלבות נופית - גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים , השתלבות נופית - גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות גשרים ומבנים , השתלבות נופית - גיליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה תכנית אקוסטיקה - גיליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה תכנית אקוסטיקה - גיליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 7-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתך לאורך כביש 85 - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 5-6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 5-6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים חתכים לאורך לדרכים משניות - גליונות 7-8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דרכים תכנית כללית על רקע תצ"א - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכי רוחב - גיליון 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי גיליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי - גיליון 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי גיליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תשריט נוף סביבתי - גיליון 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גיליונות 3-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תשריט מצב מאושר ארצי ומחוזי- גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תשריט מצב מאושר ארצי ומחוזי- גליונות 1-2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - גליונות 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח החוקרת להערות והשגות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר על שינוי גרסא הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום -גיליון מס' 3 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 2 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע חתום - גיליון מס' 1 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חוחר רקע לו. משנה להערות והשגות 23.11.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 9.9.19 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 9.9.19 הורדה
מסמכי התנגדות השגות והערות לא מקוונות לתכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות חלופת הביניים - ועדת משנה להשגות 4.10.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/07/2022 62 41
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/07/2022 62 41
פרסום לאישור ברשומות 11/07/2022 62 41
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 22/05/2022 62 41
המלצה לממשלה לאישור תכנית 11/10/2021 44 30
תיקון תכנית לפי סעיף 106 ב' 11/10/2021 44 30
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 11/10/2021 44 30
התכנית פורסמה להערות והשגות 25/02/2020 44 30
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 25/02/2020 תאריך פרסום: 25/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8710. עמוד: 4483. שנה עברית: התשף . 44 30 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 16/02/2020 תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 44 30
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 09/09/2019 23 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 07/07/2019 23 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/12/2017 10 7
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 27/12/2017 10 7
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 19/06/2017 44 30
קבלת תכנית בות"ל 19/07/2016 10 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 30 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 260-0682690 דרך מס' 85 מצומת כרמיאל (מזרח) עד מחלף נחל עמוד כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021007 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 04/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 10/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 23/07/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018001 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 19/07/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
201701 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 12/07/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/05/2020
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 20/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 06/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019015 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 06/02/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 06/02/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חשאן 04/07/2020 13:34:46 054482591 הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 04/07/2020 14:27:46 050478858 הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנם 04/07/2020 14:27:55 023228513 הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 04/07/2020 14:28:25 058588633 הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 04/07/2020 14:28:34 059354514 הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 04/07/2020 14:28:43 025819798 הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנם 04/07/2020 14:28:53 055166953 הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנם 04/07/2020 14:28:58 021113006 הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סואעד 04/07/2020 14:29:36 024749376 הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים 04/07/2020 14:29:42 020101416 הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמוד 04/07/2020 14:34:55 020102968 הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן 04/07/2020 14:35:11 028352946 הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים 04/07/2020 14:59:12 056304652 הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד 04/07/2020 19:34:49 020113635 הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד 04/07/2020 19:57:59 020119541 הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 04/07/2020 20:57:00 021967823 הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו חיה 05/07/2020 10:36:09 033273137 הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייזנברג 05/07/2020 12:36:52 500205257 הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמוד 05/07/2020 12:51:31 056875149 הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמוד 05/07/2020 13:36:57 020102471 הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן 05/07/2020 13:37:40 052570090 הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים 05/07/2020 13:42:44 020102802 הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמוד 05/07/2020 13:50:38 029234713 הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנם 05/07/2020 14:18:18 020100251 הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן 05/07/2020 17:36:14 054465117 הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמאיסי 06/06/2020 10:27:26 055196281 הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנדראוס 08/06/2020 14:16:13 020025045 הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד 10/06/2020 15:09:59 052511722 הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנם 11/06/2020 15:40:44 066537408 הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בדארנה 22/04/2020 12:36:53 020283305 הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא 23/04/2020 13:35:07 058950981 הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא 23/04/2020 13:38:32 020095717 הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף 23/04/2020 14:07:43 020025201 הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו זהיא 26/04/2020 11:08:54 058208950 הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא 26/04/2020 15:06:53 058976671 הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'אזן 26/04/2020 16:10:41 020065223 הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא 27/04/2020 10:36:10 020056933 הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי 27/04/2020 16:37:01 059913012 הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'לף 27/04/2020 17:06:13 020094355 הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דאהר 28/04/2020 11:28:35 050478858 הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטילה 28/04/2020 12:00:04 023228950 הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 12:29:37 054839352 הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 12:35:44 052505492 הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאזן 28/04/2020 12:56:02 053750220 הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 13:04:51 057594392 הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 13:05:38 059483693 הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 13:25:45 057606436 הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 13:27:04 057606436 הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 13:55:55 052505278 הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 13:57:06 055809313 הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 14:04:46 040940918 הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרייס 28/04/2020 14:04:59 052505278 הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגם 28/04/2020 14:25:13 052505278 הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור 28/04/2020 14:35:35 027573112 הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור 28/04/2020 14:54:28 027573112 הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים 28/04/2020 14:54:34 055180731 הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרייס 28/04/2020 14:55:07 052430410 הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראהים 28/04/2020 15:05:24 055180731 הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסור 28/04/2020 15:25:45 020059028 הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חורי 28/04/2020 15:26:32 058549999 הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאזן 28/04/2020 16:24:00 035463009 הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאזן 28/04/2020 16:24:06 050779263 הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 16:24:52 052505492 הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 16:25:06 052505492 הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 16:34:40 052505492 הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 16:34:48 052505492 הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 16:34:55 052505492 הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 17:04:44 052505492 הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שקיר 28/04/2020 17:05:22 052505492 הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן 29/06/2020 22:56:09 025886391 הורדה