251-0993998

ביטול קטע מדרך דבוריה גוש 16990 חלקה 8

מטרת התוכנית


ביטול מדרך, התווית דרך, שינוי קווי בניין, תוספת שטחי בנייה, תוספת יח"ד, תוספת גובה בניין והגדלת תכסית קרקע

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים
- תוספת שטחי בנייה
- תוספת יח"ד אחת
- שינוי הוראות בדבר גובהם של בניינים ומספר הקומות
- שינוי קווי בניין
- הגדלת תכסית קרקע

דברי הסבר


ביטול קטע מדרך שעוברת תוך חלקה 8 בגוש 16990 היות והדרך לא סלולה מאז עשרות שנים ואין למועצה שום עניין לסלול בעתיד, שטח הדרך גורע חלק משמעותי מחלקה 8 לבעלים שאין בבעלותם אדמות אחרות

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד +2 יח"ד +1 יח"ד
מגורים (מ"ר) 740 מ"ר +520 מ"ר +220 מ"ר

מקום התוכנית


רחוב אלספליה 3

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מועצה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
קבלת תכנית 10/07/2022 9 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5248 כפר דבוריא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7883 קביעת הנחיות ותנאים לפתוח, שנוי בתקנון, דבוריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה כפיפות צפייה