ג/ 3362

מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא

מטרת התוכנית


איתור שטח למרכז אזורי

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: כסרא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/10/1985 תאריך פרסום: 23/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3111. עמוד: 113. שנה עברית: התשמו . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 11/12/1984 תאריך פרסום: 11/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 2678. עמוד: 245. שנה עברית: התשמה . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 03/02/1982
החלטה בדיון בהפקדה 09/10/1978
קבלת תכנית 01/09/1978

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 14495 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18818 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10082 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית מג/ מק/ 2006/ 56 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי
תוכנית ג/ 16239 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19052 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי
תוכנית ג/ 19746 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18148 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16883 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12822 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית 255-0562926 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי
תוכנית ג/ 15109 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17905 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי
תוכנית ג/ 15214 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21617 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית 255-0842526 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא כפיפות