ג/ 15214

מתחם יער , פקיעין

מטרת התוכנית


דיור ופירוט שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו
הוספת / הרחבת וגריעת שטחיי יער
שמירה על שטחים פתוחים ועל אופיים כשטחי מרעה
יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור
יעוד שטח לשמורת טבע על פי חוק גנים לאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998

עיקרי הוראותיה


קביעת גבולות ליערות ולשמורת טבע
קביעת התכלית המותרות בכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בדבר הקמת תשתיות ופיתוח השטח

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 50 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/03/2014
פרסום לאישור ברשומות 10/02/2014 תאריך פרסום: 10/02/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6753. עמוד: 3742. שנה עברית: התשעד . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/02/2014
פרסום לאישור בעיתונים 07/02/2014 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2014. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/01/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/01/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות 13/03/2012 תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3082. שנה עברית: התשעב . צפייה
הוגשו התנגדויות 10/02/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 10/02/2012 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2012. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/01/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה 12/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/01/2005
קבלת תכנית 05/01/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית תממ/ 2 תכנית מתאר למחוז הצפון אישור ע"פ תמ"מ
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 3362 מרכז אזורי מרכז הגליל - כיסרא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10077 שיקום מחצבת הר חלוץ שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0232264 מתחם יער , פקיעין שינוי
תוכנית 255-0459750 מתחם יער , פקיעין שינוי
תוכנית ג/ 21495 מתחם יער , פקיעין שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20520 מתחם יער , פקיעין שינוי צפייה
תוכנית 255-0541946 מתחם יער , פקיעין שינוי
תוכנית 255-1105071 מתחם יער , פקיעין החלפה
תוכנית ג/ 19500 מתחם יער , פקיעין כפיפות
תוכנית ג/ 19818 מתחם יער , פקיעין כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/09/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
321 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/01/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
125 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 28/12/2006
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 12/07/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 08/03/2006
פרוטוקול הורדה
2005030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 14/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/01/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/01/2012 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 19200/24 אנואר נסיב פלאח
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מועצה מקומית ינוח ג'ת ברמי אריק
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח ג'מיל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח זהר ת.ז. 20869491
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ת.ז. 20869491 זהר פלאח 19200/17
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טרודי יוסף טרודי
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואב דקל מקורות
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח יוסף
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 05445906 יוסף סאלח עבדאללה 19200/12
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כאמל פלאח
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל פלאח ת.ז. 5110511
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח מוהנא ת.ז. 20869483
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח מחמד
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד נופל סלימאן גאנם
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 19202/26 מנסור נסיב פלאח
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה אסעד מו"מ כסרא סמיע
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח אסעיד עבדאללה ת.ז. 59313321
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמאן פאעור 19195/109, 19197/3
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 19195/109 עאמר פאעור הוגש ללא תצהיר
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פלאח עלי
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 19195/109 עמראן פאעור הוגש ללא תצהיר
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 19195/114/19202/66/19200/25 פאדל עלי פאעור
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש המועצה המקומית נביה נסראלדין
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפיק פלאח ת.ז. 5948090
25 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות ג'מאל פלאח ת.ז. 20869483
26 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות גאנם מחמד גאנם 19218/40
27 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות סעיד סלימאן עבדאללה ת.ז. 2086029
28 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות גוש 19195/109 עאמר עאמר הוגש ללא תצהיר
29 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות 19200/12 עו"ד נ. שנאן