ממ/ 869

תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתו

מטרת התוכנית


תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות, חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתוח.

מקום התוכנית


כפר ברא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/03/1972 תאריך פרסום: 16/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1811. שנה עברית: התשלב . צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 869/ 1 תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתו שינוי
תוכנית ק/ 1000/ 1 תכנית מפורטת לפתיחת דרכים חדשות,חלוקה נוספת במגרשי הבניה וקביעת שטח ציבורי פתו כפיפות צפייה