613-0324368

מגרש 600 שכונת גוונים מצפה רמון

מטרת התוכנית


הקמת מבנה שישלב אזורי מסחר, משרדים ומרפאות.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי קו בניין אחורי וצידי מ- 4 מ' ל- 3.5 מ'.
2. שינוי ייעודי קרקע מאזור מסחרי ל- "מסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור".
3. הגדלת זכויות הבנייה מ- 40% ל- 80% (שטח עקרי).
4. הוספת קומה מ- 1 קומה ל- 2 קומות.
5. הגבהת הבניין לגובה מקסימלי של 10 ממפלס הכניסה הקובעת למבנה.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

דברי הסבר


שכונת גוונים היא שכונה ותיקה בעיר המונה מאות יחידות דיור צמודות קרקע.
בשכונה זו אין ולו חנות בודדת אחת שלא לדבר על מרפאה שכונתית.
תנופת ההתפתחות המאפיינת את העיר בתקופה האחרונה מציבה דרישה חדשה למרכז מסחרי שישלב בתוכו מעבר לאזורי מסחר, גם אזורי משרדים ומרפאות.
תכנית זו באה לענות על צרכים אילו ע"י מתן האפשרות לתכנון מבנה בן 2 קומות שישלב אזורי מסחר, משרדים ומרפאות לשימוש כלל השכונה וכלל תושבי העיר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 156.91 מ"ר מ"ר +156.91 מ"ר
מסחר (מ"ר) 482.8 מ"ר +482.8 מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 325.89 מ"ר מ"ר +325.89 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
נספחים
תנועה חתום להפקדה הורדה
בינוי חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 12/01/2017 10 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/01/2017 10 5
התכנית אושרה 12/01/2017 10 5
פרסום לאישור בעיתונים 29/12/2016 תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 5
פרסום לאישור ברשומות 15/12/2016 תאריך פרסום: 15/12/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7401. עמוד: 1546. שנה עברית: התשעז . 10 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/12/2016 10 5
החלטה בדיון באישור תכנית 21/11/2016 10 5
לא הוגשו התנגדויות 05/10/2016 10 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/09/2016 10 5
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 29/07/2016 10 5
פרסום להפקדה בעיתונים 28/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 5
פרסום להפקדה ברשומות 27/07/2016 תאריך פרסום: 27/07/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7309. עמוד: 8982. שנה עברית: התשעו . 10 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/07/2016 10 5
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/07/2016 10 5
החלטה בדיון בהפקדה 30/05/2016 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/02/2016 7 5
קבלת תכנית 10/01/2016 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43 בנית מגורים שינוי צפייה
תוכנית 27/ במ/ 43/ 3 אתר חירום שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 21/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 21/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 30/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/12/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/07/2016 הורדה