258-0273540

שינוי קווי בניין ותכסית קרקע בחלקה 65 פסוטה

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין
הגדלת תכסית
שינוי גודל מגרש מינימלי

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין לפי התשריט
הגדלת תכסית מ 40% ל 65%
שינוי גודל מגרש מינימלי מ 250 ל 210
קביעת זיקת הנאה למעבר .

דברי הסבר


שיוני קווי בניין .
הגדלת תכסית קרקע .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 255 יח"ד +255 יח"ד יח"ד לפי תכנית ג/ 1346
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהיר עורך בקשה והצהרת מודד הורדה
תצהירים תצהיר מגיש נספח 1ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/10/2016 תאריך פרסום: 26/10/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7362. עמוד: 190. שנה עברית: התשעז . 12 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 26/10/2016 12 6
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/10/2016 12 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 17/04/2016 8 6
פרסום להפקדה ברשומות 08/02/2016 תאריך פרסום: 08/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7199. עמוד: 3217. שנה עברית: התשעו . 8 6 צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 17/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/10/2016 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 09/10/2016 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 09/10/2016 הורדה