356-0924795

שינוי בהוראות התכנית במגרש 23/3B חלקה 23 גוש 17151 - עספיא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע והגדלת זכויות בניה למבנה משולב למסחר ומגורים.

עיקרי הוראותיה


1- הגדלת אחוזי בנייה.
2- הגדלת מס' קומות.
3- הגדלת גובה מירבי.
4- הגדלת מס' יח"ד.
5- הגדלת תכסית קרקע.
6- שינוי יעוד קרקע ממגורים ב' עם חזית מסחרית לייעוד למגורים ומסחר.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת בכפר עספיא גוש 17151, חלקה 23, מגרש 23/3B בשכונה מערבית ברחוב הראשי ליד בנק הפועלים.

רקע:
1. התכנית וגבולות המגרש התבססו על פי קליטה גרפית, ועל פיהן הונפקו היתרים בחלקה. התכנית כוללת מגרש למגורים עם חזית מסחרית בשטח של כ-421 מ"ר.
2. במגרש הוקם מבנה בסטייה מהיתר בניה מס' 200160501 בתאריך 31.03.2019 שעל פיו יותר הקמת בניין בן 4 קומות למגורים ומסחר.
3. בין היתר אושרה בהיתר קומת חניה אשר הגישה אליה מדרך שירות בתחום כביש 672 במפלס נמוך (הפרש של כ-9 מ') ממפלס הרחוב הראשי.
4. תכניות מאושרות חלות על השטח עד/106, 356-0207779, ותכנית חלוקה מאושרת מס' ח-23/17151 שלפיה נקבע תחום המגרש.

המצב המוצע:
1. מבנה משולב למגורים ולמסחר עם זכויות בניה בהיקף של 425%.
2. הגדלת היקף זכויות בניה עיקריות מ-60% ל- 225% שהן כ-927 מ"ר.
3. הגדלת היקף זכויות בניה לשטחי שירות להיקף של 200% שהן כ-824 מ"ר.
4. הגדלת זכויות בניה עיקריות למגורים להיקף של כ-600 מ"ר.
5. הגדלת זכויות בניה עיקריות למסחר להיקף של כ-79% (326 מ"ר) בשתי קומות מעל מפלס הרחוב.
6. סה"כ מוצעות בתכנית 6 יח"ד במגוון גדלים בשטח עיקרי ממוצע של כ -100 מ"ר.
7. הגדלת תכסית מירבית ל-68%.
8. הגדלת גובה מבנה ל-14 מ' מעל מפלס הרחוב (כ-33 מ' מעל המפלס התחתון).
9. הגדלת מס' קומות ל-7 קומות (מתוכן 3 קומות מעל מפלס הרחוב).
10. שינוי בקווי בניה בהתאם למצב הקיים.
11. קביעת הוראות לשמירה על גישת הציבור להשקף הנוף מהרחוב הראשי.
12. בתכנית מוצעת גישה להולכי רגל למפלס הכניסה הקובעת מהרחוב באמצעות גשר מקונסטרוקציה קלה - אשר מהווה חיבור בין המבנה והכביש המעובד הקיים - הגשר הממוקם בתחום הדרך הוא חלק אינטגרלי ממנו בדומה לתכנית במגרש שכן (תכנית מאושרת מס' עד/3005/א).
הגשר יפורק עם דרישה של המעוצה או/ו הועדה לתכנון ובניה עם הכוונה להרחבת כביש מס' 672.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +2 יח"ד +4 יח"ד
מגורים (מ"ר) 727 מ"ר מ"ר +727 מ"ר
מסחר (מ"ר) 200 מ"ר מ"ר +200 מ"ר

מקום התוכנית


עוספיא - ליד בנק הפועלים, כביש ראשי, בשכונה מערבית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חניה נספח חניה. הורדה
בינוי מחייב לעניין כניסה קובעת לבניין. הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 16/06/2022 20 12
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/06/2022 20 12
החלטה בדיון בהפקדה 07/07/2021 8 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/04/2021 8 7
קבלת תכנית 22/12/2020 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0627950 עד/מק/304ג'. שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב התכנון של הועדה החלפה צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי
תוכנית עד/ 106 מרכז הכפר עוספיה שינוי צפייה
תוכנית 356-0207779 שינוי הוראות ומגבלות בניה בתחום עוספיא שינוי צפייה
תוכנית עד/ מק/ 304 שינוי קווי בנין למבנים קיימים במרחב תכנון רכס הכרמל. החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד יהודה מלאך גמאל כיוף