ג/ 20766

שכונה צפונית - כאוכב

מטרת התוכנית


תכנון מפורט לשכונה צפונית בכאוכב, הכוללת 276 יח"ד, והקצאת שטחי ציבור ותכנון דרכים.

עיקרי הוראותיה


- קביעת ייעויד קרקע למגורים א, שצ"פ, מבני ציבור ודרכים
- קביעת שימושים
- קביעת זכויות והוראות בניה.
- קביעת הוראות למתן היתרי בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 92 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 3,680 מ"ר מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 5,640 מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 276 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 33,126 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 3,680 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 3,680 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


בצד הצפוני של כאוכב אבו אלהיג'א

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות דרכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/08/2016 תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2016. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 09/08/2016 תאריך פרסום: 09/08/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7318. עמוד: 8970. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/07/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/07/2016
החלטה בדיון בהתנגדויות 05/08/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/12/2014
הוגשו התנגדויות 14/12/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 07/11/2014 תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/11/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2014. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום להפקדה ברשומות 06/11/2014 תאריך פרסום: 06/11/2014. מס' ילקוט פרסומים: 69110. עמוד: 714. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 04/11/2014
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/10/2014
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/10/2014
החלטה בדיון בהפקדה 11/11/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/06/2013
קבלת תכנית 07/02/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 261-0598136 שכונה צפונית - כאוכב החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 17/11/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 05/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 30/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 11/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/07/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/10/2014 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיב מוחמד
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס מנסור
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הוגש באיחור ישולה קמבליס חב' חשמל מחוז צפון הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר אבו אלהיג'א
5 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות א. א. היג'א עומר עו"ד הורדה
6 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות חטיב עלי הורדה
7 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות קאסם חגוג הורדה