ג/ 18770

לאחוזת דוברבין - יסוד המעלה

מטרת התוכנית


לקבוע שימושים מותרים באחוזת דוברובין כאתר בעל חשיבות הסטורית.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי, אתר לאומי ודרך מאושרת - לקרקע חקלאית, מסחר, תיירות ומבנים ומוסדות ציבור ודרך מוצעת.
קביעת זכויות והגבלות בניה,
קביעת הוראות שימור.
הקלה מתמ"א 35 סעיף 6.1.3 בניה שאינה צמודת דופן.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,100 מ"ר מ"ר מ"ר חלוקת זכויות הבנייה לייעודים - בהתאם לנספח השימור המחייב
מסחר (מ"ר) 830 מ"ר מ"ר מ"ר חלוקת זכויות הבנייה לייעודים - בהתאם לנספח השימור המחייב

מקום התוכנית


מצפון למושבה יסוד המעלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות שימור תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/08/2016 תאריך פרסום: 09/08/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7318. עמוד: 8970. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/07/2016 תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2016. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/07/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/07/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 06/11/2013
לא הוגשו התנגדויות 05/09/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/08/2013
פרסום להפקדה ברשומות 01/08/2013 תאריך פרסום: 01/08/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6639. עמוד: 7248. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/07/2013
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 18/07/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 05/07/2013 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2013. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2013. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/06/2013
החלטה בדיון במועצה הארצית 26/02/2013
החלטה בדיון בהפקדה 03/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/05/2010
קבלת תכנית 17/03/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 06/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
504 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 03/05/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 25/07/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 27/06/2013 הורדה