ג/ 21277

אזור מגורים ג-2 ע"ש אבראהים תופיק, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


1.שינוי בהוראות וזכויות בניה בהתאם לזכויות המאושרות בתכנית המתאר ג/ 9858 המאושרת.
3. שינוי קווי בניין.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מאזור מגורים א ו-א 3 לאזור מגורים ג 2.
2. קביעת זכויות והוראות בנייה.
3. שינוי קווי בניין הקבועים בתכנית גנ/ 18302 מאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 6 יח"ד +6 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,477.52 מ"ר +825.84 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 17/06/2016 תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/06/2016. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות 14/06/2016 תאריך פרסום: 14/06/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7283. עמוד: 7749. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/06/2016
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/06/2016
החלטה בדיון באישור תכנית 25/01/2016
לא הוגשו התנגדויות 04/11/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/10/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 04/09/2015 תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2015. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 24/08/2015
פרסום להפקדה ברשומות 20/08/2015 תאריך פרסום: 20/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7099. עמוד: 8244. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/08/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/08/2015
החלטה בדיון בהפקדה 10/11/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/04/2014
קבלת תכנית 07/10/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. כפיפות צפייה
תוכנית גנ/ 18302 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0732628 אזור מגורים ג-2 ע"ש אבראהים תופיק, מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 25/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/06/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/08/2015 הורדה