259-0381145

תכנית שינוי בהוראות קו בנין-מטולה

מטרת התוכנית


מתן לגיטימציה לבנייה קיימת בחריגה מקו בנין

עיקרי הוראותיה


שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית מאושרת

דברי הסבר


התכנית זו לאחר אישורה מאפשרת ליגליזציה לבניה קיימת בחריגת בנייה מקו בנין הקבוע בתכנית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שכונת הר צפיה בצידו המערבי של הישוב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
הליכים סטטוטוריים חתימת עורך ראשי הורדה
הליכים סטטוטוריים טופס הגשה לבדיקת תנאי סף הורדה
הליכים סטטוטוריים חוזה חכירה עדכני הורדה
הליכים סטטוטוריים הצהרת המודד הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית מיום 29.5.2016 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/05/2016 6 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 013 שינוי בהוראות קווי בנין הקבוע בתכנית ג/ 8260, מטולה ללא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה