619-0405142

להבים, שכ' מניפה רח' עין הסהרונים, מג' 1798

מטרת התוכנית


הסדרת את המצב הקיים במגרש 1798 שכונת מניפה בלהבים ע"י : - שינוי קווי בניין למבנה העיקרי ובריכת השחייה במגרש לפי סעיף בחוק 62 א (א) (4).
- שינוי בהוראות הבינוי של הפורגולה ונישת הכניסה למגרש לפי סעיף בחוק 62 א (א) (5).
- ללא כל שינוי בשטחים העיקרים למגורים ולמספר יחידת הדיור במגרש.

עיקרי הוראותיה


- שינוי קווי בנין למבנה העיקרי עפ"י המסומן והמתואר בתשריט .
- שינוי קוו הבניין האחורי לבריכת השיחה קוו בניין 0.0 - 1.1מ' ובכל מרחק מהמבנה העיקרי.
- שינוי של הוראות בדבר הבינוי ו/או העיצוב של הפורגולות ונישת הכניסה למגרש.

דברי הסבר


התכנית המצויה מסדירה את המצב הקיים במגרש שמספרו 1798 בשכונת מניפה רח' עין הסהרונים בלהבים ע"י שינוי קווי הבניין למבנה העיקרי במגרש ובריכת השחייה לפי סעיף בחוק 62 א (א) (4), שינוי בהוראות הבינוי של הפורגולה לפי סעיף בחוק 62 א (א) (5).
ללא כל שינוי בשטחים העיקרים למגורים ולמספר יחידת הדיור במגרש.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 344 מ"ר +344 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


חלק דרומית של שכונת מניפה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/04/2016 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 4 שכונת מגורים מערבית המניפה - להבים שינוי צפייה
תוכנית 16/ 02/ 101/ 5 תכנית מיתאר חדשה - להבים כפיפות צפייה