353-0188839

הקטנת קווי בניין לחלקה 261 גוש 11288 בפרדיס

מטרת התוכנית


שינוי קו בניין קדמי וקו בניין צדדי ואחורי .
שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים ע"פ תוכנית ש/במ/558

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בניין ע"פי סעיף 62א(א) סעיף קטן 4.
שינוי חלוקת שטחי בניה לפי 62א(א) סעיף קטן 6.

דברי הסבר


מדובר על מגרש צר ברוחב ממוצע 14 מ' , שעקב הוראות תוכנית בתוקף שלפיהן יש להתרחק 4 מ' מגבולות המגרש, יווצר רוחב ממוצע של מבנה 6 מ' , דבר שלא מאפשר הקמת בניין במידות מקובלות, במסחר ומגורים וגם לא ניתן לנצל את כל הזכויות המותרות ע"פי תוכנית ש/במ 558 סעיף 14 סעיף קטן 4 .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4 יח"ד +4 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 580 מ"ר +387 מ"ר +193 מ"ר
מסחר (מ"ר) 194 מ"ר +387 מ"ר -193 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/03/2016 תאריך פרסום: 29/03/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7236. עמוד: 4695. שנה עברית: התשעו . 27 17 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/03/2016 27 17
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/12/2015 22 14
פרסום להפקדה ברשומות 20/10/2015 תאריך פרסום: 20/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7129. עמוד: 576. שנה עברית: התשעו . 22 14 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 19/10/2015 22 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/10/2015 22 14

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מק/ ש/ 950 הקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון הועדה המקומית "שומרון". כפיפות צפייה
תוכנית ש/ 1384/ חכ/ 156/ ט שכונות מזרחיות - פרדיס כפיפות צפייה
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה
תוכנית ש/ מק/ 1481 שינוי קוי בניין לחלק מחלקה 45 (2) גוש 11288 גבעת פרדיס כפיפות צפייה
תוכנית ש/ מק/ 950/ א הקמת מחסנים דירתיים בתחום תכנון ועדה מקומית "שומרון". כפיפות צפייה
תוכנית ש/ במ/ 558 גבעת פרדיס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5235 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 16/12/2015
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 21/03/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/10/2015 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 19/10/2015 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 21/03/2016 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 19/10/2015 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 21/03/2016 הורדה