256-0302166

שינוי קווי בנין במגרש 802 בבוקעאתה.

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין קדמי צדדי ואחורי.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין צידיים וקדמיים לפי המסומן בתשריט.

דברי הסבר


שינוי קווי בנין קדמי צדדי ואחורי והתאמתה עפ"י מבנה קיים במגרש 802 בבוקעאתה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 910.5 מ"ר +910.5 מ"ר מ"ר לפי ג/6121

מקום התוכנית


מרכז הכפר אזור מגורים ב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/03/2016 תאריך פרסום: 21/03/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7232. עמוד: 4553. שנה עברית: התשעו . 11 10 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/03/2016 11 10
פרסום להפקדה ברשומות 30/12/2015 תאריך פרסום: 30/12/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7176. עמוד: 2305. שנה עברית: התשעו . 11 10 צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2015 7 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/11/2015 7 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/11/2015
פרוטוקול הורדה