251-0237438

שנוי קווי בנין

מטרת התוכנית


שנוי קווי בנין הקבועים בתכנית ג/13274 ע"פ סעיף 62א.(א)(4) לחוק, שינוי גובה בניין, הגדלת תכסית הבניה והעברת שטחים עיקריים לשטחי שרות ע"פ סעיף 62א(א)(9) לחוק.

עיקרי הוראותיה


שנוי קווי בנין הקבועים בתכנית ג/13274 ע"פ סעיף 62א.(א)(4) לחוק, שינוי גובה בניין, הגדלת תכסית הבניה והעברת שטחים עיקריים לשטחי שרות ע"פ סעיף 62א(א)(9) לחוק.

דברי הסבר


שינוי בהוראות תוכנית ג/13274 בדבר קווי בנין וזכויות בנייה

שינוי קווי בנין והעברת זכויות בנייה מקומה לקומה בחלקה 58 גוש 17543

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/02/2016 14 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/07/2015 14 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 28/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/02/2016 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 29/02/2016 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 29/02/2016 הורדה