354-0156885

תחנת מעבר לפסולת בניין יבשה

מטרת התוכנית


הקמת תחנת מעבר לפסולת גושית יבשה וגזם

עיקרי הוראותיה


1. שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת מעבר לפסולת בניין יבשה .
2. קביעת הנחיות להקמת תחנת מעבר לפסולת גושית יבשה וגזם ללא פסדים .
3. קביעת הנחיות סביבתיות .
4. קביעת הוראות בנייה .
5. התווית דרך גישה לתחנת מעבר.

דברי הסבר


בישוב ג'ת אין פתרונות מספקים לפסולת בניין, יבשה גושית וגזם אשר נשפכת באופן לא מסודר בשטחים חקלאיים . בכוונת המועצה המקומית ג'ת להקים תחנת מעבר על השטח בו פעל בעבר אתר הטמנה. הפעולות המתוכננות להתבצע בתחנה הן: קליטת הפסולת , מיון למרכיביה (עץ, מתכת וכו'), הניתנים למחזור של החומר בר המחזור, ושינוע של שאריות המיון לאתר הטמנה מאושר ומסודר על פי כל דין.
ניתן יהיה לגרוס בתחנה פסולת בנין שתובא ע"י תושבי הישוב כתוצאה מפעילות שיפוצים .

מקום התוכנית


התכנית ממוקמת מול הכניסה הראשית לישוב ג'ת בין כביש 574 לגדר המערכת .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה הורדה
סביבה ונוף נספח נצפות הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
בינוי גיליון 1 מתוך 2 הורדה
בינוי גיליון 2 מתוך 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
חוות דעת
חוות דעת סביבתית הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהירים בעל מקצוע, עורך תכנית ומודד הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 22/02/2016 27 14
פרסום לאישור ברשומות 01/02/2016 תאריך פרסום: 01/02/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7197. עמוד: 3109. שנה עברית: התשעו . 27 14 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2016. עיתון: אל-סינארה. 27 14
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/01/2016 27 14
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/01/2016 27 14
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/2015 18 12
לא הוגשו התנגדויות 19/06/2015 18 12
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 11/06/2015 18 12
פרסום להפקדה ברשומות 05/05/2015 תאריך פרסום: 05/05/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7032. עמוד: 5303. שנה עברית: התשעה . 18 12 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/04/2015 18 12
פרסום להפקדה בעיתונים 17/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2015. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2015. עיתון: אל-סינארה. 18 12
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/04/2015 18 12
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/04/2015 18 12
החלטה בדיון בהפקדה 15/01/2014 8 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/11/2013 8 5
קבלת תכנית 09/10/2013 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 4 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1093 תחנת מעבר לפסולת בניין יבשה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 29/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 15/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/01/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/04/2015 הורדה