יוש/ 2/ 1/ 508

יישוב מעון: תוספת 48 יח"ד

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד מאזור חקלאי, אזור מגורים א' וייעודים שונים ל-אזור מגורים א', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון בעתיד ודרכים.
2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.
3. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.
4. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
5. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 48 יח"ד +21 יח"ד יח"ד

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/01/2016
קבלת תכנית 07/01/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 508 יישוב מעון - מועצה אזורית הר חברון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 10/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה