יוש/ 1/ 508

יישוב מעון - מועצה אזורית הר חברון

מטרת התוכנית


א. תיקון גבול אדמות המדינה על-פי המאושר על-ידי צוות קו כחול.
ב. שינוי תכנון בתחום תכנית מאושרת.
ג. שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' (230 יח"ד), לאזור מבנים ומוסדות ציבור, לאזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, לאזור ספורט ונופש, לאזור מסחר ותחבורה, לאזור מבני משק, לשטח ציבורי פתוח, למתקנים הנדסיים לשבילים ולדרכים.
ד. קביעת שימושים בייעודי הקרקע השונים.
ה. קביעת הוראות ומגבלות הבנייה בתחום התכנית.
ו. התוויית רשת הדרכים וסיווגן.
ז. קביעת הוראות לטיפול בשטחים הפתוחים.
ח. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 230 יח"ד +100 יח"ד יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תכנית מפורטת הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 03/10/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 27/08/2013 תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2013. עיתון: אל-קודס. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2013. עיתון: אל-איאם. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/07/2013
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 03/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה 14/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/01/2012
קבלת תכנית 01/01/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 508 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 1/ 508 יישוב מעון - מועצה אזורית הר חברון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013028 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 18/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013026 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתנגדויות 10/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 07/07/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/07/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא סח - עו"ד בשם מתנגדים מכפר ליתואני