ג/ 21214

שינוי תוואי דרך מס' 14, בועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך מס' 14 בהתאם למצויין בתשריט מצב מוצע.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי ייעוד שטח מדרך למגורים ב'.
2.שינוי ייעוד שטח ממגורים א' לדרך ולדרך משולבת.
3.שינוי ייעוד מדרך משולבת למגורים ב'.
4. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
5. שינוי יעוד שטח משצ"פ לדרך.
6. הקטנת קווי בנין \בתחום התוכנית על מנת להתאימם למצב הקיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 11 יח"ד +13 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 1,976 מ"ר +2,327 מ"ר מ"ר מותרים שימושים נוספים שלא הוגדרו עבורם אחוזי בניה. עפ"י הערכה שקיים סיכוי נמוך למימושם - לא צויינו בטבלה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/11/2015 תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2015. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2015. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות 24/11/2015 תאריך פרסום: 24/11/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7152. עמוד: 1333. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/11/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/11/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/2015
לא הוגשו התנגדויות 17/06/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 26/04/2015
פרסום להפקדה ברשומות 21/04/2015 תאריך פרסום: 21/04/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7023. עמוד: 4835. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/03/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/03/2015
החלטה בדיון בהפקדה 08/01/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/12/2013
קבלת תכנית 29/08/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6493 תכנית מתאר בועינה נ'גידאת שינוי צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 283 שינוי קו בנין, בועינה - נוגי'דאת כפיפות צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 6493/ 307 איחוד וחלוקה בהסכמה, והקטנת מרווחי בניה, בועינה נוגי'דאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 29/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/11/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/03/2015 הורדה