ג/ 21870

יעוד שטח לדרך בבועינה נוג'ידאת

מטרת התוכנית


התווית דרך בהתאם להנחיות תכנית המתאר מס' ג/ 12374.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים לדרך.
2. קביעת הוראות פיתוח.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 26/11/2015
החלטה בדיון בהפקדה 15/09/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/08/2014
קבלת תכנית 04/08/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13274 תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 15/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה