יוש/ 17/ 210

הגדלת זכויות בניה למבני ציבור

מטרת התוכנית


1. קביעת אחוזי בניה מרביים אחידים לכל המגרשים המיועדים למבני ציבור.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/11/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 09/09/2015
לא הוגשו התנגדויות 31/07/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 31/05/2015 תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2015. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2015. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/05/2015
החלטה בדיון בהפקדה 17/12/2014
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 30/11/2014
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 13/01/2014
קבלת תכנית 12/01/2014

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 8/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 1/ 9/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ 2/ 6/ 210 שינוי
תוכנית יוש/ א/ 4/ 9/ 210 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 2/ 17/ 210 הגדלת זכויות בניה למבני ציבור שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 09/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014014 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 17/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/10/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/05/2015 הורדה