256-0298562

איחוד וחלוקה בין מגרשי מגורים ודרך בהסכמה וינוי קווי בניין

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה בהסכמה בין מגרשי מגורים ודרך ושינוי קווי בניין .

עיקרי הוראותיה


שינוי בתוואי כביש מס' 7
התאמת מבנה קיים וקו בניין לפי מצב קיים

דברי הסבר


מטרת התכנית :
1- שינוי בתוואי כביש מס 7 לפי תכנית מתאר המאושרת ג/17089
2- התאמת קווי בניין במגרש מגורים לפי מצב קיים
התכנית נקודתית

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 4,078.28 מ"ר +4,078.28 מ"ר מ"ר לפי תכנית מתאר ג/17089

מקום התוכנית


התכנית באמצע כפר עין קיניה צמודה לכביש 7

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול 1 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/10/2015 תאריך פרסום: 15/10/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7125. עמוד: 381. שנה עברית: התשעו . 10 9 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/10/2015 10 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2015 10 9
פרסום להפקדה ברשומות 02/06/2015 תאריך פרסום: 02/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7050. עמוד: 6277. שנה עברית: התשעה . 10 9 צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0812321 איחוד וחלוקה בין מגרשי מגורים ודרך בהסכמה וינוי קווי בניין החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה