599-0192484

פארק אריאל שרון- שינוי לתג"פ 596

מטרת התוכנית


1.לקבוע הנחיות לקיום ארועים בפארק אריאל שרון ואת התנאים לקיומם.
2. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות לבניה .

עיקרי הוראותיה


1.קביעת אופי וצביון הארועים בפארק.
2. קביעת המיקום המורשה לקיום הארועים.
3. קביעת תנאים לקיום הארועים בפארק.
4. תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.

דברי הסבר


בשנת 2009, אישרה הוועדה המחוזית תל אביב, תכנית מתאר מקומית מפורטת- תג"פ 596/קא/383, המהווה שינוי לתכניות תג"פ 578, תג"פ 578 א', תג"פ 594 א', קא/320 ולתכנית R6.
החזון של התכנית היה להפוך את הר חירייה ממפגע סביבתי חמור ללב ליבו של פארק איילון, בהתאם להוראות תכנית תמ"מ/5/3.
תכנית זו, מהווה שינוי לתכנית תג"פ 596/קא/383. מטרתה היא לאפשר קיום אירועים בשטחי פארק אריאל שרון ולקבוע את התנאים לקיומם. ובנוסף לאפשר תוספת שטחים עיקריים עבור בינוי נוסף בראש ההר בהתאם לשימושים אשר נקבעו בתכנית הראשית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 900 מ"ר +500 מ"ר +400 מ"ר סך כל השטחים שהתכנית מאפשרת (הר אשפה לייצוב ושיקום ולפיתוח כפארק+ מערך כניסה לפארק וחניית מטע),בנוסף יותרו 2000 מ"ר לנקודות תצפית מקורות. שטחי פרגולות לא יכללו במניין השטחים.

מקום התוכנית


תחום התכנית מצוי על הר "חירייה" ,הנחלים "איילון" מצפון ו"שפירים" מדרום, ממזרח כביש מס' 4 .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
בינוי נספח בינוי ותשתיות לקיום ארועים- תכניות- גליון 1 מתוך 2. מסמך רקע למעט טבלת קיום ארועים. הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
בינוי נספח בינוי ותשתיות לקיום ארועים- חתכים- גליון 2 מתוך 2.-חתום להפקדה-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהירים תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 24/09/2015 25 11
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/09/2015 25 11
התכנית אושרה 24/09/2015 25 11
פרסום לאישור בעיתונים 11/09/2015 תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2015. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2015. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2015. עיתון: עיתון מקומי א. 25 11
פרסום לאישור ברשומות 20/08/2015 תאריך פרסום: 20/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7099. עמוד: 8234. שנה עברית: התשעה . 25 11 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/08/2015 25 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/08/2015 25 11
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/06/2015 22 9
הוגשו התנגדויות 02/04/2015 19 7
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/03/2015 19 7
פרסום להפקדה בעיתונים 03/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2015. עיתון: מעריב. 19 7
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 13/02/2015 19 7
פרסום להפקדה ברשומות 28/01/2015 תאריך פרסום: 28/01/2015. מס' ילקוט פרסומים: 6977. עמוד: 3112. שנה עברית: התשעה . 19 7 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/01/2015 19 7
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/01/2015 18 7
החלטה בדיון בהפקדה 24/03/2014 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/03/2014 6 4
קבלת תכנית 13/01/2014 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תגפ/ 594 פארק מחזור חירייה כפיפות צפייה
תוכנית תגפ/ 594/ א תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה כפיפות צפייה
תוכנית תגפ/ 596/ קא/ 383 שיקום אתר חיריה כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית רש/ 17/ 04 פארק אריאל שרון- שינוי לתג"פ 596 היתר בניה
תוכנית רש/ 17/ 2 פארק אריאל שרון- שינוי לתג"פ 596 היתר בניה
תוכנית רש/ 17/ 03 פארק אריאל שרון- שינוי לתג"פ 596 היתר בניה
תוכנית רש/ 17/ 1 פארק אריאל שרון- שינוי לתג"פ 596 היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1193 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 01/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
808 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 24/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/08/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/01/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות דבוצי שפנר מתכננת איזורית בשם רשות שדות התעופה ת.ד. 137 נתב"ג 7015001