תתל/ 64

הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע

מטרת התוכנית


לאפשר הקמה של הפרדות מפלסיות המתועדפות לביצוע על ידי שינוי סעיף מועד ביצוע התכנית/זמן משוער לביצוע של ההפרדות המפלסיות הכלולות בתכנית זו.

עיקרי הוראותיה


ראה נספח 2

דברי הסבר


בעקבות בעיות בטיחות והחשש לתאונות דרכים במפגשי דרך/מסילות ברזל, ולאור התפתחות רשת המסילות, הגברת תדירות הרכבות ומהירותן, הוכנו ואושרו, בהתאם להנחיית משרד התחבורה, מספר רב של תכניות להפרדות מפלסיות. בתכניות אלה נקבע כי זמן משוער לתחילת ביצוע התכנית הוא שנתיים מיום אישורן וכי הוועדה רשאית להאריך מועד זה בשנתיים נוספות. מאחר ומועד זה חלף אך הצורך הבטיחותי בהקמת ההפרדות המפלסיות עדיין קיים, מטרת תוכנית זו היא לאפשר הקמה של הפרדות מפלסיות המתועדפות כיום לביצוע, גם בחלוף המועד הקבוע בתכניות המאושרות, כמפורט ברשימה להלן:
מס"ד מספר התוכנית שם התוכנית ועדה מקומית ועדה מחוזית
1 תת"ל 5/25 רח' א.ל. זיסו, חיפה חיפה מחוז חיפה
2 תת"ל 10/25 עתלית צפון חוף הכרמל מחוז חיפה
3 תת"ל 11/25 עתלית מרכז חוף הכרמל מחוז חיפה
4 תת"ל 13/25 הבונים חוף הכרמל מחוז חיפה
5 תת"ל 14/25 דור - נחשולים חוף הכרמל מחוז חיפה
6 תת"ל 15/25 מעיין צבי חוף הכרמל מחוז חיפה
7 תת"ל 20/25 מזרח חדרה חדרה מחוז חיפה
8 תת"ל 24/26 אביחיל עמק חפר מחוז מרכז
9 תת"ל 117/26 מושב מזור חבל מודעין מחוז מרכז
10 תת"ל 119/26 גבעת כח חבל מודעין מחוז מרכז
11 תת"ל 124/26 דרומית לנתב"ג עמק לוד מחוז מרכז
12 תת"ל 186/26א' פארק אפק דרום השרון מחוז מרכז
13 תת"ל 202/26 כפר חב"ד עמק לוד מחוז מרכז
14 תת"ל 220/27 טל שחר מטה יהודה מחוז ירושלים
15 תת"ל 152/28 גן יבנה אשדוד, זמורה מחוז דרום
16 תת"ל 158/28 דרך גישה למפעל פריאור אשקלון מחוז דרום

התוכנית משנה את נוסח סעיף מועד ביצוע התכנית/זמן משוער לביצוע התכנית שהופיע בתת"לים שאושרו לעיל.

מקום התוכנית


מפגשי דרך/מסילות ברזל במקומות שונים בארץ

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית חתום לאחר אישור ממשלה הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/08/2015 תאריך פרסום: 05/08/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7089. עמוד: 7808. שנה עברית: התשעה . 9 9 צפייה
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 08/06/2015 תאריך ישיבה: 08/06/2015. מס' ישיבה: 133. מס' ישיבה: 133. 9 9
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 06/05/2015 9 9
המלצה לממשלה לאישור תכנית 22/09/2014 8 9
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 22/09/2014 9 9
התקבלו הערות / תגובות 06/07/2014 8 9
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 06/07/2014 תאריך פרסום: 06/07/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6830. עמוד: 6538. שנה עברית: התשעד . 8 9 צפייה
פרסום הארכת מועד להגשת התנגדויות בעיתונים 04/07/2014 תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2014. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2014. עיתון: ישראל היום. 8 9
העברה להערות / תגובות 18/05/2014 8 9
טיפול בתנאים-התנאים מולאו 18/05/2014 8 9
קבלת תכנית בות"ל 02/12/2013 7 8
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 02/12/2013 8 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 22 מסילה מזרחית כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 10 הפרדה מפלסית עתלית צפון שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 11 הפרדה מפלסית עתלית מרכז שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 13 הפרדה מפלסית הבונים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 14 הפרדה מפלסית דור נחשולים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 15 הפרדה מפלסית מעיין צבי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 20 הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65) שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 5 הפרדה מפלסית א.ל. זיסו, אל-עתיקה שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 117 הפרדה מפלסית מזור שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 119 הפרדה מפלסית גבעת כח שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 124 הפרדה מפלסית נתב"ג שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 186/ א הפרדה מפלסית אפק שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 202 הפרדה מפלסית כפר חב"ד שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 24 הפרדה מפלסית אביחיל שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 27/ 220 הפרדה מפלסית טל שחר (בין אוריה לזכריה) שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 28/ 152 הפרדה מפלסית אשדוד מזרח שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 28/ 158 הפרדה מפלסית פריאור שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 303-0161620 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע כפיפות
תוכנית תתל/ 65/ א הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע שינוי
תוכנית 424-0518969 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
106 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 22/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
104 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 10/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 08/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
812 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 21/07/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013023 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/12/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 14/07/2014 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 21/05/2014 הורדה