ג/ 21067

שינוי בתוואי דרך מס' 16, בוקעתא

מטרת התוכנית


התאמה דרך מס' 16 למצב קיים בשטח.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משביל להולכי רגל למגורים א' ולהפך.
התאמת קו בנין קדמי למצב קיים בשטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 261.07 מ"ר +265.25 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/07/2015 תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2015. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 28/06/2015 תאריך פרסום: 28/06/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7065. עמוד: 6934. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/06/2015
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/06/2015
החלטה בדיון באישור תכנית 13/05/2015
לא הוגשו התנגדויות 06/05/2015
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 26/03/2015
פרסום להפקדה ברשומות 26/03/2015 תאריך פרסום: 26/03/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7011. עמוד: 4408. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 06/03/2015 תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2015. עיתון: ישראל פוסט. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2015. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2015. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/02/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/01/2015
החלטה בדיון בהפקדה 26/03/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/12/2013
קבלת תכנית 01/07/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 איכסון תירותי בכפרים הדרוזים בגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 13/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/06/2015 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/02/2015 הורדה