ג/ 17933

הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון

מטרת התוכנית


-הרחבת שטח מטמנה לצד שינוי יעוד שטח הטמנה שמוצה לשטח חקלאי עם הוראות מיוחדות
-יעוד שטח להפרדת ומיון פסולת וטיפול בפסולת.
-שינוי תוואי דרך פנימית באתר בהתאם לקיים בשטח
- הגדרת שינויים בתחום ההשפעה בהתאם לשלביות מימוש האתר ושיקומו.

עיקרי הוראותיה


-שינוי אזור הטמנה לאזור פסולת, מתקנים הנדסיים וחקלאי עם הנחיות מיוחדות.
-שינוי אזור חקלאי לאזור פסולת מתקנים הנדסיים ודרך
-שינוי אזור שרות למתקנים הנדסיים (בהתאם להגדרות נוהל מבא"ת)
-שינוי אזור לשיקום נופי לאיזור חקלאי עם הוראות מיוחדות ולדרך
-שינוי דרך למתקנים הנדסיים ולקרקע חקלאית.
-שינוי יעוד קרקע חקלאית לדרך ודרך לקרקע חקלאית.
- הגדרת שימושים מותרים, זכויות בניה ומגבלות בניה, שלבי ביצוע (שלבי מילוי) והוראות נוספות
-קביעת הנחיות מיוחדות לשטח חקלאי הממוקם על שטח הטמנה שמוצה וכוסה.
- קביעת הנחיות מיוחדות לאזור ההטמנה הקרוב לאזורי מגורים.
-הגדרת אזור מתקנים הנדסיים המיועד למתקני הפרדה וטיפול בפסולת.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 1 מתוך 4 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 2 מתוך 4 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 3 מתוך 4 הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 4 מתוך 4 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 31/08/2014
פרסום לאישור ברשומות 28/08/2014 תאריך פרסום: 28/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6864. עמוד: 7769. שנה עברית: התשעד . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 28/08/2014
פרסום לאישור בעיתונים 22/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2014. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/08/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/08/2014
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/05/2014
הוגשו התנגדויות 31/12/2013
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/11/2013
פרסום להפקדה ברשומות 07/11/2013 תאריך פרסום: 07/11/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6689. עמוד: 1131. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/11/2013 תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/10/2013
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/10/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 17/09/2013
החלטה בדיון בוולק"ח 03/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית 31/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה 26/10/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/12/2008
קבלת תכנית 04/11/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 4 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 11/ ד תכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי 11 ד-מחוז הצפון, צפון הגליל המערבי -תמא/1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1939 בית עלמין -עברון כפיפות
תוכנית ג/ 3875 חלוקת מגרשים לבניה, קיבוץ עברון שינוי
תוכנית ג/ 4947 חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעם כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13149 מתקנים הנדסיים ליצור חשמל ליד מטמנת עברון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13281 חוות לולים , עברון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 14941 חוות לולים, רגבה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 4360 חלוקת מגרשים מחדש שינוי
תוכנית ג/ 9798 שנוי יעוד משטח חקלאי ומחצבות לאתר ההטמנה, עברון שינוי צפייה
תוכנית חא/ מק/ 2006/ 6 חוות לולים בקיבוץ עברון. כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0752642 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון כפיפות
תוכנית 201-0981407 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון שינוי
תוכנית 201-0432898 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון שינוי
תוכנית 201-0707125 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון החלפה
תוכנית 201-0860361 הרחבת אתר הטמנה וטיפול בפסולת, קיבוץ עברון כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/04/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/04/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 18/06/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/05/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/08/2013
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 11/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 11/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 05/12/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
579 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
326 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
492 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 31/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 26/10/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 13/08/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/09/2013 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הטאמי ג'לאל סגן מזכ"ל המרכז הבהאי העולמי הורדה