ג/ 20273

שינוי יעוד משטח מסחרי ומלאכה זעירה לשטח ביעוד מגורים ב', פסוטה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד הקרקע משטח מסחר ומלאכה למגורים ב'.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד הקרקע משטח מסחר ומלאכה למגורים ב'.
קביעת שטחי בנייה מירביים בתא שטח 001 ל-135%.
קביעת שטחי בנייה בתא שטח 002 בהתאם לתכנית המאושרת ג/ 1346.
קביעת 6 יח"ד לתא 001

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,148 מ"ר מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/08/2014 תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2014. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2014. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות 10/08/2014 תאריך פרסום: 10/08/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6854. עמוד: 7335. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 04/08/2014
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/07/2014
החלטה בדיון באישור תכנית 09/04/2014
לא הוגשו התנגדויות 03/03/2014
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/01/2014
פרסום להפקדה ברשומות 07/01/2014 תאריך פרסום: 07/01/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6730. עמוד: 2848. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 07/01/2014
פרסום להפקדה בעיתונים 03/01/2014 תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2014. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2014. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2014. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/12/2013
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/11/2013
החלטה בדיון בהפקדה 12/11/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/06/2012
קבלת תכנית 15/04/2012

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 413 תחום הבניה -פסוטה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16653 לאפשר הקמת מבנה מוגן מפני מצב מלחמה במגרשים בהם מוצו כל זכויות הבניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20910 שינוי יעוד משטח מסחרי ומלאכה זעירה לשטח ביעוד מגורים ב', פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 09/04/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 12/11/2012
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/07/2014 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 19/12/2013 הורדה