ג/ 15320

מתחם יער הר אחים- עצמון

מטרת התוכנית


א. פירוט ודיוק שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו:
שינוי מיער נטע אדם קיים ליער טבעי לטיפוח.
שינוי מעיר טבעי לטיפוח ליער נטע אדם קיים.
שינוי מיער טבעי לשימור ליער טבעי לטיפוח.
שינוי מיער טבעי לשימור ליער נטע אדם קיים.
שינוי מיער טבעי לשימור, מיער טבעי לטיפוח ומיער נטע אדם קיים לשטח חקלאי.
ב. הוספת/ הרחבת שטחי יער נטע אדם קיים, יער נטע אדם מוצע, יער טבעי לשימור ויער טבעי לטיפוח שאינם כלולים בתמ"א 22.
ג. תוספת יער טבעי לטיפוח ויער נטע אדם קיים בתחום שמורת נוף עפ"י תמ"א 8.
ד. שמירה על שטחים פתוחים ועל אופים כשטחי מרעה.
ה. יעוד שטחים ליער בר קיימא לשימוש רב תכליתי לרווחת הציבור.
ו. יעוד שטח ל"גן תל יודפת" (אתר מורשת לאומי).
ז. התווית דרך יער.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת גבלות ליערות ולגן לאומי.
ב. קביעת התכליות המותרות בכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בדבר הקמת תשתית ופיתוח השטח.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 250 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספחים מופקדים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/12/2013 תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2013. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2013. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 10/12/2013 תאריך פרסום: 10/12/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6711. עמוד: 2010. שנה עברית: התשעד . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/12/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 13/11/2013
החלטה בדיון בהתנגדויות 27/06/2012
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2010 תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 46. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2010
הוגשו התנגדויות 30/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 30/07/2010 תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/06/2010
החלטה בדיון בוולק"ח 16/04/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית 31/10/2006
החלטה בדיון בהפקדה 14/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2005
קבלת תכנית 01/03/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 11713 מורשת כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 4262 שינוי יעוד למגורים כפיפות
תוכנית ג/ 10181 דרך מספר 7955 קטע מצומת דרך מספר 784 עד מצפה הררית כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 15009 יער לביא כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0432377 מתחם יער הר אחים- עצמון כפיפות
תוכנית 205-0245514 מתחם יער הר אחים- עצמון שינוי
תוכנית 205-0835959 מתחם יער הר אחים- עצמון שינוי
תוכנית ג/ 21707 מתחם יער הר אחים- עצמון שינוי צפייה
תוכנית 261-0630756 מתחם יער הר אחים- עצמון שינוי
תוכנית 205-0289330 מתחם יער הר אחים- עצמון החלפה
תוכנית 205-0727917 מתחם יער הר אחים- עצמון פירוט
תוכנית 205-0145433 מתחם יער הר אחים- עצמון כפיפות
תוכנית 251-0591438 מתחם יער הר אחים- עצמון כפיפות
תוכנית ג/ צפ/ ג/ 15320 מתחם יער הר אחים- עצמון אכרזת גן לאומי/שמורת טבע

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
150 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 13/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/10/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/09/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/06/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/07/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
515 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 16/04/2007
פרוטוקול הורדה
251 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 18/12/2006
פרוטוקול הורדה
313 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 31/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
124 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 26/10/2006
פרוטוקול הורדה
123 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 31/07/2006
פרוטוקול הורדה
2005030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 14/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/11/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/07/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אל היג'א פואד רג'א ת.ז. 57561896
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אלהיג'א איברהים ת.ז. 5244781
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו ריא מופיד ת.ז. 59453126
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוראד דאוד
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוקבה דאוד
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עותמאן דאוד
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואד דאוד
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאג' עבד אלסלאם
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חג'וג נואף ראש המועצה המקומית
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טרביה מרואן ת.ז. 58191081
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסין איאד
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסין מחמוד ת.ז. 56293210
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואב דקל חברת מקורות
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לאוניד מליקין מועצה אזורית משגב
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לנין יעקב ד.צ 01102
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חליל עיאדה ת.ז. 21071089
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד חסן חג'וג ת.ז. 21053657
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוצטפא ח'לאילה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד כאיד יאסין
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף דאוד
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד נסאר ראש המועצה המקומית
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעוד עאסלה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלרחים סלימאן
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי שואהנה מהנדס המועצה המקומית
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי שואהנה ת.ז. 53796959
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ דיר חנא רג'א ח'טיב ת.ז. 35152610
27 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד א.א. היג'א עומר
28 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו ריא נאשד
29 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד דלאשה האשם
30 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד עזמי י. נסאר