251-0945345

שינוי הוראות וזכויות בניה - 15412/18 - עילבון

מטרת התוכנית


שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הקמת מבנה מגורים דרום הישוב עילבון.

עיקרי הוראותיה


- הגדלת זכויות בנייה.
- הגדלת תכסית בנייה.
- הגדלת מספר יח"ד.
- הגדלת מספר קומות וגובה מבנה.
- תוספת קומת חנייה תת קרקעית.
- קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

דברי הסבר


מדובר בתכנית שמטרתה שינוי בהוראות וזכויות בנייה לצורך הקמת מבנה מגורים בדרום מזרח הישוב עילבון
מוצע במגרש הקמת מבנה המורכב מ-:
קומת מרתף שמשמשת לחנייה ומעלייה 6 קומות כאשר כל קומה כוללת 2 יח"ד ובסה"כ 12 יח"ד. קומה אחרונה שביעית כוללת פנטהאוס אחד.

חשוב לציין שהמגרשים הגובלים במגרש נשוא התוכנית הם בבעלות היזם. המגרשים הצמודים מצד מזרחי הם בבעלות היזם והמגרש דרומית למגרש המוצע גם הוא בבעלות היזם ועליו בנוי מבנה מגורים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 13 יח"ד יח"ד +13 יח"ד
מגורים (מ"ר) 2,213 מ"ר +1,120 מ"ר +1,093 מ"ר

מקום התוכנית


דרום מזרח עילבון

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
בינוי נספח בינוי - חתום להפקדה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה - חתום ל108 ג' - מחוזות הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תשריט חלוקה מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 17/05/2022 7 6
התכנית אושרה 17/05/2022 7 6
פרסום לאישור בעיתונים 15/04/2022 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2022. עיתון: אל-סינארה. 7 6
פרסום לאישור ברשומות 12/04/2022 תאריך פרסום: 12/04/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10436. עמוד: 7001. שנה עברית: התשפב . 7 6 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/04/2022 7 6
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/04/2022 7 6
לא הוגשו התנגדויות 01/03/2022 7 6
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2021 7 6
פרסום להפקדה בעיתונים 31/12/2021 תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2021. עיתון: מעריב הבוקר. 7 6
פרסום להפקדה ברשומות 28/12/2021 תאריך פרסום: 28/12/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10094. עמוד: 2452. שנה עברית: התשפב . 7 6 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/12/2021 7 6
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/12/2021 7 6
החלטה בדיון בהפקדה 10/11/2021 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/07/2021 5 5
קבלת תכנית 15/03/2021 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 04/04/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/12/2021 הורדה