אג/ מק/ 5952/ 042

שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה בהסכמה, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


תכנית מפורטת או תכנית מתאר מקומית בסמכות מקומית לפי סעיף 62(א)א1, שמטרתה כוללת את הנושאים הבאים:שינוי קווי בניין בכדי לאפשר בניה קיימת וניצול יעיל למגרש לפי סעיף 62א(א)4.
איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי הוראותיה


- שינוי קווי בנין כפי שנקבע בתשריט לפי סעיף 62א(א)4.
- איחוד וחלוקה בהסכמה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/09/2013 תאריך פרסום: 12/09/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6657. עמוד: 35. שנה עברית: התשעד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/07/2013
פרסום להפקדה ברשומות 12/06/2013 תאריך פרסום: 12/06/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6608. עמוד: 5139. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/07/2013
פרוטוקול הורדה