אג/ מק/ 2101/ 047

ככר השמורה - יסוד המעלה

מטרת התוכנית


הרחבת דרך כביש פנימית לצורך בנית מעגל תנועה בצומת עם כביש 22.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד קרקע חקלאית להרחבת כביש קיים, לצורך יצירת כיכר/ מעגל תנועה בצומת כניסה לשכונת מגורים כביש 22, בהתאם לסעיף 62א(א)2.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/06/2013 תאריך פרסום: 24/06/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6614. עמוד: 5532. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/01/2013
פרסום להפקדה בעיתונים 09/11/2012 תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 04/11/2012 תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 768. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2101 תכנית מתאר -יסוד המעלה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21435 ככר השמורה - יסוד המעלה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/01/2013
פרוטוקול הורדה