ג/ 20746

שינוי קווי בניין קבועים,הקטנת גודל מגרש מינימלי - כאוכב.

מטרת התוכנית


1. שינוי קווי בנין הקבועים בתוכנית.
2. הקטנת גודל מגרש מינימאלי.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין (לפי שסומן בתשריט מצב מומע).
הקטנת גודל מגרש מ-400 מ"ר ל- 372 מ"ר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 409 מ"ר +409 מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 04/02/2014
החלטה בדיון בהפקדה 08/05/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/04/2013
קבלת תכנית 20/01/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11158 כאוכב מרכז שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2013010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/05/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה