ג/ 18160

מפטמה לבקר, טובא זנגריה

מטרת התוכנית


הקמת מפטמה לבקר בשטח חקלאי

עיקרי הוראותיה


קביעת זכויות בניה והוראות בניה להקמת מפטמה לבקר בשטח חקלאי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 6,000 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


טובא זנגריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/06/2013 תאריך פרסום: 06/06/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6605. עמוד: 5193. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/05/2013 תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2013. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/05/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/03/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 13/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות 21/05/2012 תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4183. שנה עברית: התשעב . צפייה
לא הוגשו התנגדויות 15/05/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 16/03/2012 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/03/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/01/2012
החלטה בדיון בוולק"ח 02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/2009
קבלת תכנית 20/04/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/08/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
555 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 02/08/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
302 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/07/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 13/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 09/09/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/04/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/01/2012 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/02/2012 הורדה