גנ/ 18203

הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב

מטרת התוכנית


שינוי הוראות בנייה במגרש 21/1/2.

עיקרי הוראותיה


הגדלת אחוזי בניה מ - 80% ל - 110%.
הקטנת קוי בנין לפי תשריט מוצע.
שינוי בגובה מבנה מ- 10 מטר ל - 13 מטר.
הגדלת תכסית קרקע מ-40% ל-51%.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 442.8 מ"ר +295.2 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/03/2013 תאריך פרסום: 20/03/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6566. עמוד: 3730. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/03/2013 תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2013. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2013. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/02/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/02/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 14/07/2010
לא הוגשו התנגדויות 24/05/2010
פרסום להפקדה ברשומות 24/03/2010 תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2410. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 19/02/2010 תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/02/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה 15/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/06/2009
קבלת תכנית 17/05/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 15607 תכנית מתאר כאוכב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9779 יעוד שטח למגורים, מבני ציבור, תיירות, ספורט ושצ"פ,שינוי למתאר, כאוכב. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 261-0553677 הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב שינוי
תוכנית 261-0468884 הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב שינוי
תוכנית 261-1037373 הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב שינוי
תוכנית 261-0653204 הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קווי בנין, כאוכב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/07/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 15/07/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/02/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/02/2010 הורדה