גנ/ 18284

שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים שצ"פ ודרך, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית היא שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים שצ"פ והתווית דרכים וקביעת הוראות בניה לאזורים בתוך התכנית

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע חקלאי לאזור מגורים
קביעת הרואות בניה לאזור בהתאם לתכנית מאושרת
לגאליזציה לבנין קיים
בניית שלוש יחידות דיור נוספות

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 11/02/2013
החלטה בדיון בהפקדה 28/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 07/08/2009
קבלת תכנית 24/06/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה