אג/ מק/ 5952/ 044

תכנית מפורטת לשינוי קו בניין - כפר טובא

מטרת התוכנית


שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט ע"מ לאשר מחסן קיים והכנת מקום לבנית חדר מדרגות עתידי.

עיקרי הוראותיה


שינוי קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט ללא שינוי בזכויות הבנייה.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2013 תאריך פרסום: 05/02/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6543. עמוד: 2641. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/01/2013
פרסום להפקדה ברשומות 04/11/2012 תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 769. שנה עברית: התשעג . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 12815 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/01/2013
פרוטוקול הורדה