מג/ מק/ 2012/ 9

איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע - אזה"ת תפן

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע עפ"י סעיף 62א(א)1 לחוק התכנון והבנייה.

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע עפ"י סעיף 62א(א)1 לחוק התכנון והבנייה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/12/2012 תאריך פרסום: 20/12/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6516. עמוד: 1647. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות 06/09/2012 תאריך פרסום: 06/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6469. עמוד: 6280. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2012. עיתון: עיתון יומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2414 אזור תעשיה "תפן" מעלות שינוי
תוכנית ג/ 7775 מנחת למטוסים קלים, תפן שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 16008 איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד קרקע - אזה"ת תפן שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/09/2012
פרוטוקול הורדה